Výroky slavných

Hippokrates:

„Nejsi-li ochoten změnit svůj život, není ti pomoci.“

Winston  Churchill:

„Já jsem optimista. Nezdá se, že by bylo užitečné být kýmkoli jiným.“

Marcus Tullius  Cicero:

„Každý člověk se stává hezčím, když má radost.“

Albert  Einstein:

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Mahatma  Gandhi:

„Slabí lidé nedokážou nikdy prominout. Umět prominout je vlastnost silných.“

Dalajlama:

„Když se necháš přemoci zlostí a zoufalstvím, poškodí to tvoje zdraví a omezí to tvoji aktivitu.“

Šalamoun:

„Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.“

Salvador  Dalí:

„Neobávej se dokonalosti, stejně se ti ji nepodaří dosáhnout.“

Aristoteles:

„Jsme to, co opakovaně děláme. Vynikat v něčem tedy není čin, ale zvyk.“

Dan  Brown:

„Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží.“

Karl Heinrich  Waggerl:

„Je jenom jediný lék na velké starosti: malé radost.

Thomas A.  Edison:

„Čas je ve skutečnosti jediný kapitál, který člověk má, a je to jediná věc, kterou si nesmí ani v nejmenším dovolit promrhat nebo ztratit.“

Andrew  Carnegie:

„Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu. Jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!“

Joseph  Murphy:

„Své myšlenky, představy, city a jednání můžeme řídit stejně snadno, jako auto.“
Je jen jeden univerzální duch. Nekonečná síla v nás. Je třeba naladit se na něj.“
Budoucnost je zviditelněný obsah vašeho současného myšlení. Změňte své myšlení a změníte svůj osud.“
Myslete na krásné a velké věci. Vyvarujte se líčení starostí a obav.“

Jsem tu pro vás

Potřebujete pomoci?

Obraťte se na mě

Kateřina ROSALA Lebedová
Nádražní 90
15000 Praha 5 – Anděl

732 287 877
umeniziit@seznam.cz

FB

Otevírací doba - dle dohody